Navigation:  Türkçe >

Güvenlik Talimatları

Previous pageReturn to chapter overview

Hastaların tedavisinde veya teşhis konmasında görev alacak tüm ClearCanvas Workstation (bundan sonra kısaca "yazılım" veya "Workstation" denilecektir) kullanıcılarının bu talimatları okuyup anlamaları önemlidir. Bu talimatların ve bu bölümde yer alan diğer belgelerin okunmaması, yazılımın hatalı kullanılmasına ve dolayısıyla hastaların bundan olumsuz etkilenmesine yol açabilir.

Genel olarak, her türlü teşhis veya tedaviye başlamadan önce, kullanıcı sunulan verilerin eksiksiz ve doğru olup olmadığı değerlendirmelidir. Sunulan verilerin eksiksiz ve doğru olup olmadığı ile ilgili sorular varsa, kullanıcı devam etmeden önce uygun adımları izleyerek bu soruları yanıtlamalıdır. Örneğin, yazılımda bildirilen görüntü sayısının, aynı görüntüleme çalışmasında PACS üzerindeki sayı ile karşılaştırılması ve uyuşmazlıkları gidermek için bir PACS yöneticisine başvurulması gerekebilir.

Donanım ve Yazılım

Bu kılavuzun Kurulum bölümündeki tüm talimatları uyguladığınızdan emin olun ve yazılımı yalnızca minimum sistem gereksinimlerini karşılayan sistemlere yükleyin. Yazıcılar da dahil olmak üzere görüntüleme cihazlarının klinik seviyesinde olmaları ve hedeflenen yapılandırmada kullanılmaya başlanmadan önce değerlendirmeye tabi tutulmaları gerekmektedir. Değerlendirmenin yanı sıra gerekli kalibrasyon ve bakım adımları da düzenli aralıklarla uygulanmalıdır. Görüntüleme yapılandırmasındaki değişikliklerin hemen ardından yeniden değerlendirme yapılmalıdır.

Teşhis Amaçlı Kullanım Dışında Kalan Hususlar

Bu bölümde, yazılım tarafından görüntülenebilmelerine rağmen teşhis amaçlı olarak kullanılmamaları gereken belirli görüntü türleri açıklanır.

Kayıplı Sıkıştırılmış Görüntüler

Yazılım tarafından görüntülenen kayıplı sıkıştırılmış görüntülerde, metin katmanında sıkıştırma oranının yanı sıra sarı renkle "LOSSY" (Kayıplı) metni yer alır. Görüntüler genellikle şu 2 nedenden biriyle kayıplı olarak sıkıştırılabilir:

1.Bu görüntüler, oluşturulma yöntemi gereğince kayıplı bir sıkıştırılmış biçimde saklanırlar. Bu durumda, görüntülerin teşhis için uygun olup olmadıkları, yöntemin amaçlanan kullanımına ve oluşturduğu görüntülere bağlıdır.
2.Görüntüler, PACS sistemi gibi bir depolama cihazında kayıplı olarak sıkıştırılmıştır. Bu tür görüntüler asla teşhis amacıyla kullanılmamalıdır; bunlar yerine, orijinal görüntülerin kullanılması gerekir. Orijinalinde kayıplı olarak sıkıştırılan ve bir depolama cihazı tarafından bir kez daha sıkıştırılan görüntüler de buna dahildir. Bu durum, görüntünün metin katmanından anlaşılabilir; birden çok sıkıştırma oranı görüntülenecektir.

Mamografi

Düzenleyici Bildirimler sayfasındaki "Kullanım Göstergeleri" bölümüne bakın.

Yöntem Kalibrasyonu

Workstation ile oluşturulan görüntülerdeki ölçümler tamamen görüntü alma yönteminin kalibrasyonuna bağımlıdır. Bir yöntemin doğru şekilde kalibre edilmiş veya her zamanki kalite kontrolü testlerine ve bakım işlemlerine tabi tutulmuş olup olmadığı ile ilgili sorular varsa, oluşturulan görüntüler teşhis amaçlı olarak kullanılmamalıdır.

Manuel Olarak Kalibre Edilen Görüntüler

Orijinalindeki piksel boyutu yazılım içinden veya başka bir yolla değiştirilmiş olan görüntüler teşhis amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Yazılım içinden manuel kalibrasyon yapılabilir. Bunun nasıl yapılacağı sonraki bir bölümde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bu işlem, görüntüde referanslar kullanılsa dahi, insan hatasına açıktır ve bildirilen değerlerin kullanılması kullanıcının sorumluluğundadır.

Herhangi bir ölçüm veya İlgi Alanı (ROI) aracı (örn. Cetvel, Elips, Dikdörtgen, Çokgen) tarafından bildirilen değerler hesaplanırken piksel boyutu kullanılır. Bu nedenle, manuel olarak kalibre edilen görüntülerde bu gibi araçlar kullanıldığında, bildirilen değerlerin kullanılması kullanıcının sorumluluğundadır.

Nükleer Tıp/PET

Bu yazılım ile PET-CT füzyon görüntüler oluşturulabilir, görüntülenebilir ve Standart Alım Değeri (SUV) ölçülebilir; ancak ana teşhis amacıyla yaygın olarak kullanılan füzyon MIP/MinIP gibi bazı araçlar henüz bulunmamaktadır. Yine de, bazı alma yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalarda MIP/MinIP görüntüler yer alacaktır. Bu nedenle, Workstation ile birlikte gelen araçlarla ana teşhis yapılıp yapılamayacağına kullanıcı karar verecektir.

Anahtar Görüntüler

Bu yazılım kullanılarak, daha önce incelemek üzere geri çağrılabilen ölçüm ve açıklama izlerinin bulunduğu "anahtar görüntüler" üretilebilir. Anahtar görüntüler hiçbir zaman teşhis amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Teşhis için, bu görüntülerin türetildiği orijinaller kullanılmalıdır. Anahtar görüntüler, ROI'ler için istatistik "izleri" içerebilir; ancak bu değerler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve kaynak görüntülerde ölçüm yapılarak teşhis konmalıdır.

DICOM Print

DICOM Print özelliğini kullanmayı denemeden önce, bu kılavuzdaki belgeleri okuyup anladığınızdan emin olun.

Görüntüler yazılımda görüntülenecekleri şekliyle işlenirler (sadece 8 bit) ve yazıcıya gönderilmeden önce başka bir işlem uygulanmaz. Görüntü kalitesi, ClearCanvas Workstation yazılımına olduğu kadar fiziksel yazıcıya ve görüntülerin basıldığı medyaya da bağlıdır. Kullanılan her yazıcı için uygun yapılandırma belirlenmeli ve görüntü kalitesi kapsamlı olarak değerlendirilmelidir. Aksi halde, basılan görüntüler teşhis amaçlı kullanılmamalıdır.

"Gerçek Boyut" ile yazdırma seçeneği de yazıcının özelliklerine bağlıdır, "İstenen Görüntü Boyutu" adlı DICOM özniteliğini desteklemelidir. "Gerçek Boyut" seçeneği hasta tedavisinde kullanılmadan önce, tutarlılığının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Değerlendirme sonrasında dahi, görüntüler "Gerçek Boyut" ile yazdırılırken görüntü ölçeği katmanının kapatılmamış olması önerilir. Kullanıcı basılan film üzerindeki ölçekte minik tırnak işaretleri arasındaki mesafeyi ölçüp, görüntülerin gerçekten de gerçek boyutlu olduğunu doğrulamalıdır. Minik tırnak işaretleri arasındaki mesafe tam 1 cm'dir.

Görüntü Depolama ve Alma

Bu bölümde, görüntü depolama ve alma ile ilgili yazılım özellikleri açıklanır. Bu fonksiyonların normal koşullar altında beklendiği şekilde çalışmaları gerekir, ancak görüntülerin ağ üzerinden aktarımı veya Workstation'ın yerel deposuna alınması sırasında hatalar oluşabilir. Kullanıcılar hiçbir zaman bu işlemlerin başarıyla tamamlandığı varsayımında bulunmamalıdır. Bunun yerine, hasta görüntüleme çalışmaları içeren bir teşhis ya da tedavi işlemine başlamadan önce işlemin başarılı olup olmadığını doğrulamaları gerekir.

DICOM Sorgu/Görüntü Çekme

Başka bir DICOM cihazdan iş istasyonuna hasta gönderildiğinde (örneğin; PACS otomatik gönderme ile), DICOM kısıtlamalarından dolayı, iş istasyonu tüm görüntülerin alınıp alınmadığını belirleyemeyebilir.

Kullanıcı, iş istasyonuna başka DICOM cihazdan bir veye birden fazla görüntü almaya başladığında meydana gelebilecek herhangi bir hata için, etkinlik izleyicisini kontrol etmesi önemlidir. Alınan her çalışma için, eğer başarılı bir şekilde alındıysa, alınan görüntü sayısını gösteren bir iş öğesi olur ve bu öğe beklenen görüntü sayısı ile  aynı olmalıdır. Başka bir iş öğesi de yerel hafızaya alınan görüntüleri aktarmak içindir. Eğer her iki iş öğesi de başarıyla tamamlandıysa; beklenen, alınan ve aktarılan görüntü sayıları eşitse, çalışma başarıyla aktarılmıştır. Ancak, beklenen sayı iş istasyonunun kontrolu dışındaki uzak bir cihazdan gelebilir.Eğer bu sayı uzak cihaz tarafından doğru sağlanamazsa, sonuç bilinmeyebilir.

İş istasyonu, kullanıcının yerel hafızada kısmi çalışma içinde muhtemelen eksik bilgi nedeniyle yanlış tanıya yol açan seçilen serilerin alınmasına izin verir. Bu özelliğin dikkatli kullanılması çok önemlidir. Eğer çalışmanın bir kısmının alınıp alınmaması hakkında herhangi bir şüphe varsa, yapılacak en doğru şey, tüm çalışmayı almaktır.

Kullanıcı, aktardığı görüntüleri teşhis veya tedavide kullanmadan önce, başarıyla sağlandığından sorumludur. Çalışmalar, görüntüleri tamamen alınmadan önce görüntülemek için açar. Yeni görüntüler alınan veya aktarılan olarak güncelleştirilemez.

DICOM Gönder

Başka bir cihaza çalışma gönderirken, tüm çalışmanın başarılı bir şekilde gönderildiğinden emin olmak önemlidir. DICOM kısıtlamalarından dolayı, alıcı cihaz olarak bunu doğrulamanın başka yolu yoktur.

Uzak cihazlara gönderilen çalışmalar için iş öğeleri Etkinlik İzşeyicisinde iptal edilebilir. Ancak, işlem yeniden başlatılmalı ve başarılı tamamlanmalı veya hedef cihazdan manuel olarak silinmelidir. Gönderme işlemi iptal edildiğinde, hedef cihazda eksik bilgi nedeniyle yanlış tanıya yol açabilir.

Hedef cihaz üzerinde kısmi çalışma olarak uzak cihaza gönderilebilir seriler seçiniz. Bu özelliğin dikkatli kullanılması çok önemlidir. Eğer çalışmanın gönderilmesi hakkında herhangi bir şüphe varsa, yapılacak en doğru şey, tüm çalışmayı göndermektir.

Görüntüleri Aktarma

Yerel hafızaya görüntüler aktarırken, kullanıcı aktarımın başarıyla tamamlandığını ve aktarılan görüntülerin sayılarının doğruluğunu sağlamak için Etkinlik İzleyicisini daima kontrol etmelidir.

Serilerin Silinmesi

İş istasyonundaki çalışmalarda silinebilir serileri seç. Bu özelliğin dikkatli kullanılması çok önemlidir, eksik bilgi nedeniyle yanlış tanıya yol açabilir. Ayrıca, DICOM da çalışmaların farklı cihazlardan alınıp göderilmesi, iş istasyonundaki çalışmalardaki serilerin silinmesi, onların tamamen silinmesi anlamına gelmez. Örneğin; iş istasyonu çalışmayı eş zamanlı tutabilme çabasıyla otomatik olarak yeni oluşturulmuş anahtar görüntüleri ve PDF eklerini uzak cihazlara gönderebilir. Çalışmanın içeriğini değiştirirken, bilgili bir PACS uzmanına danışmak önemlidir.

Çalışmaları Otomatik Silme

İş istasyonu, çalışmaları aldıktan ya da aktardıktan sonra silmesi için belirli bir süreye ayarlanabilir. Çalışmaların otomatik silinmesi ayarlanırken, çalışma silme süresinin , amaçlanan iş istayonunun kullanımına uygun olduğundan emin olmak çok önemlidir. Örneğin; iş istasyonu yarı-kalıcı bir arşiv olaarak kullanılıyorsa, ayarların gerekli yasal ve düzenleyici kaygıları karşılamasından emin olmak önemlidir.

Disk Kullanımı

Disk kullanımı maksimum seviyeye ulaştığında, iş istasyonu DICOM görüntü aktarmayı ve almayı durdurabilir. Böyle bir durumda, Etkinlik İzleyicisindeki süreçteki iş öğeleri, yerel hafızada bir veya daha fazla çalışmayı  başarısız olarak bırakabilir. Disk kullanımı problemi çözüldüğünde, bu iş öğeleri çalışmaların tamamen alınıp/aktarılmasından emin olmak için yeniden başlatılmalıdır. İstenmeyen alım işlemler, örneğin; diğer cihazlardan otomatik yolla gelen işlemler, iş istasyonundan yeniden başlatılamazlar, gönderilen cihazdan yeniden başlatılmaları gerekir.

Yeniden İndeksleme Dosya Hafızası

Kullanıcı asla yeniden indeksleme işlemlerinin başarılı şekilde tamamlanma varsayımında bulunmamalıdır, hata olma ihtimaline karşı Etkinlik İzleyicisini daima kontrol etmelidir. Kullanıcı iş istasyonunu yeniden indeksleme işlemi sırasında kullanabilse de, bu sürede herahngi bir tanı işlemi yapılması tavsiye edilmez. Kullanıcı çalışmayı görüntülemeden önce, çalışmanın "Çalışmalarım" kısmında tamamlanmasını beklemelidir.

Görüntüleyici Fonksiyonları

Bu bölümde, güvenli ve etkili kullanılmak üzere ek açıklama gerektirebilir yazılımın Image Viewer kısmı içinde belirli işlevleri anlatılmaktadır.Ancak, kullanıcının tamamen yazılım ve işlevleri anlamak için bu kılavuzun tüm içeriğini okuması önemlidir.

Mamografi

Piksel verileri nasıl depolanırsa depolansın, lateraliteye ve hasta anatomisinin oryantasyonuna bağlı olarak, mamografi görüntüleri küçük fiskeler ve döndürmelerle otomatik olarak normalleştirilir. MLO ve LMO da dahil olmak üzere lateral görünümlerde standart görüntü, baş yukarıda ve sol kalça (sol göğüs için) ya da sağ kalça (sağ göğüs için) görünecek şekildedir. Kraniyal-kaudal görünümlerde standart ekran, hastanın kolları yukarıda, medyanı aşağıda ve kalçası sola ya da sağa dönük (yine, sol ve sağ göğüsler için) şekildedir. Ayrıca, anatominin kapanmaması için katman metni kalçanın ters köşelerine yerleştirilir.

Bu fonksiyonlara rağmen, görüntülerin düzgün olarak görüntülenebilmesini sağlamak için, görüntüleme protokolünün bir parçası olarak fiziksel markörlerin standart ve tutarlı bir şekilde yerleştirilmesi zorunludur. ACR gereksinimleri, bu markörlerin hastanın aksilla (koltukaltı) bölmesine, yani daha önce açıklanan normal görünümlere göre görüntünün üst bölümüne yakın bir konuma  yerleştirilmesini gerektirir. Bu yerleşim ile görüntünün ve/veya metin katmanının görünümü arasında bir uyuşmazlık varsa çok dikkatli olunmalıdır; çünkü bu durum, görüntüdeki lateralite ve/veya hastanın duruş şekli bilgilerinde hatalar bulunduğunun bir göstergesidir.

Görüntü Kalibrasyonu

Görüntü üstbilgilerinde depolanan piksel boyutu bilgileri, Workstation tarafından ROI ölçümleri ya da gerçek boyutta baskı gibi özellikleri desteklemek için kullanılır. Kesitsel modalitelerde (CT, MR, PT vb. gibi), bu değerler gerçek anatomik boyutlara karşılık gelecektir. Projeksiyon modalitelerinde (CR, DX, MG vb. gibi) bu değerler, detektör elemanlarının fiziksel boyutunu (örn. detektör düzleminde) veya bir tür düzeltme yapıldıktan sonra anatomik boyutu (ilgili anatominin belirli bir derinlikte olduğu varsayımıyla veya ilgili anatomiyle aynı derinlikte bulunan referanslar kullanılarak) gösteriyor olabilir. Bu nedenle, bu tür görüntülerde ölçüm yapılırken, modalitede hangi kalibrasyon yönteminin kullanıldığını belirlemek için metin katmanına bakılması gerekmektedir. Kalibrasyon yöntemi bilinmiyorsa sağduyulu davranılması gerekir.

Piksel boyutu modalitede belirtilmemişse, Ölçüm Kalibrasyonu fonksiyonu kullanılarak piksel boyutu manuel olarak ayarlanabilir. Kullanıcı bu işlemi gerçekleştirdikten sonra görüntü içinde başka ölçümler yapabilir ve istatistikler piksel yerine fiziksel uzaklık birimi (cm) olarak bildirilir. Şu noktalar göz ardı edilmemelidir:

Aynı seri/görüntü kümesi içinde dahi her görüntünün ayrı ayrı kalibre edilmesi gerekir. Yazılım serideki her görüntünün aynı piksel boyutuna sahip olacağını varsaymadığı için, kalibrasyon da diğer görüntülere uygulanmaz.
Kalibre edilen bir görüntüde, görüntünün yer aldığı her noktaya kalibrasyon uygulanır; ancak bu işlem tek bir görüntüleme oturumu için geçerlidir. Kalibrasyon geçici bir fonksiyondur ve arka plandaki DICOM görüntüleri hiçbir şekilde değiştirilmez.

Kalın MPR Kesitleri

Kalın dilimler şeklinde olan MPR görüntüleri iki boyutlu projeksiyonların maksimum, minimum veya ortalama yoğunluk değerlerini ve ayrıca alt hacim kesitlerinin öz değerlerini kullanır. Alt hacim kesitleri interpolasyon değerlerinden oluşur ve bunlar kesin gerçek maksimum, minimum veya ortalama intensite değerlerini (orjinal dataya ait olan) yansıtmaz. Daha da ötesi, istatistikler göstermiştir ki bu imajlarda çizilen ROI, projekte edilmiş piksel değerlerine dayanır (gösterir). Örneğin bir MIP görüntü üzerinde ROI'de verilen ortalama değer, projekte edilmiş maksimum değeri gösterecektir. Bu yüzden bu imajlar herhangi bir kantitatif analizde kullanılmamalıdır. Fakat en azından görsel değerlendirme ve ön görü amacıyla kullanılabilir.

PT/CT Füzyon

Görüntüler, PT serisinden bir hacim oluşturulup daha sonra bu PT görüntüsüyle katman oluşturulması gereken her CT görüntüsü için aynı konumda yeniden dilimlenerek birleştirilir. Yazılım görüntüleri birleştirirken herhangi bir şekilde görüntü kaydı yapmaz; ancak görüntülerin konumu ve yönü bakımından tamamen görüntü üstbilgilerinde sağlanan bilgileri kullanır. Bu nedenle, modalitede doğru bir şekilde kalibre edildiğinden emin olmak çok önemlidir.

Görüntü Füzyonu bölümünde de açıklandığı üzere, PT ve CT görüntüleri bazı durumlarda görüntülerin farklı referans çerçevelerinden alınabilir. Bunun nedeni genellikle birlikte çalışacak şekilde yapılandırılmış olan farklı fiziksel cihazlar tarafından alınmış olmalarıdır. Yazılım bu görüntüleri yine de birleştirir; ancak birleştirilen görüntülerin metin katmanında, 2 Referans Çerçevesinin eşleşmediğini belirten sarı bir gösterge olacaktır. Görüntülerin doğru şekilde kalibre edilmiş olmasını sağlamak, alındıkları cihazların yapılandırmasından ve bakımından sorumlu olan kullanıcıya bağlıdır. Aksi halde, birleştirilen görüntüler Workstation'da düzgün görüntülenmezler.

Standart Alım Değeri (SUV)

SUV, PET veya PET-CT görüntülerde tanımlı bir ilgi alanındaki radyoaktif iz konsantrasyonunu ölçmek için kullanılır. SUV'nin doğruluğu, çoğu ClearCanvas Workstation denetiminin dışında olan birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden bazıları şunlardır: görüntü gürültüsü/arka plan etkinliği, zayıflama düzeltme ve hastanın hareketli eşyaları, kısmi ses efektleri, hastanın boyutları, enjeksiyon sonrası taramanın zamanlaması vs. ClearCanvas Workstation, basit ama yaygın olarak kabul gören bir SUV hesaplama yöntemi kullanır; ancak SUV özelliğini teşhis veya tedavi amaçlı olarak kullanmadan önce,  ClearCanvas Workstationtarafından bildirilen SUV değerlerini, tesisinizdeki tüm PET alım cihazlarından tipik koşullar altında gerçekleştirilen çalışmalarla bağımsız olarak değerlendirmelisiniz.

PET-CT füzyon görüntüsündeki SUV ölçümlerinin, aynı anatomi için karşılık gelen PET görüntüsünde gerçekleştirilen ölçümden bir miktar farklı olabileceğini unutmayın. Bunun nedeni, füzyon görüntüsünün PET katmanının bir hacimden ayıklanması ve belki de orijinal PET görüntülerinden birden fazlasından ara değerler eklenmiş olmasıdır. Fark minimum düzeyde olacaktır;ancak hangisinin doğru olduğu konusunda en küçük bir şüpheye düşseniz dahi daima PET görüntülerindeki ölçümü kullanın.

Serbest Protokoller

Serbest Protokol, görüntülenmek üzere açılan çalışmadan ve aynı hasta için geçmiş çalışmalardan görüntü kümelerini otomatik olarak seçer. Görüntülenmek üzere açılan çalışma ile sadece aynı gün veya daha önce gerçekleştirilmiş olan çalışmaların protokol tarafından dikkate alınacağının unutulmaması çok önemlidir. Bunun nedeni, açık olan çalışmayla zamana dayalı olarak diğer çalışmaların eşlenmesi, ileri tarihli çalışmalara başvurulan protokoller tanımlamanın sezgisel olmaması ve tipik radyoloji iş akışı içinde mantıklı olmamasıdır. Bu nedenle, doğru çalışmanın açılmış olması önemlidir (genelde hastaya ait en güncel çalışmadır).

Bunun yanı sıra, Serbest Protokoller basit filtrelere dayalıdır; yani geçerli bir geçmiş çalışma veya içerdiği görüntü ya da seri, sırf içerdiği veriler filtreye uygun olmadığı için Protokol tarafından seçilmeyebilir. Benzer şekilde, daha eski bir çalışmanın da filtreye uygun olması yüzünden sonraki bir çalışma yerine seçilmesi mümkündür. Bu, özellikle de benzer çalışmaların DICOM üstbilgilerinde tutarlılık yoksa gerçekleşebilir. Böyle olunca da kuruluşunuzda gerçekleştirilen çeşitli çalışma türlerine ait tanımların standart hale getirilmesi çok büyük önem kazanmaktadır.

Son olarak, Serbest Protokoller hiçbir zaman insanlar tarafından gerçekleştirilen karar alma mekanizmasının yerini alamayacağı için, her türlü teşhis ve tedavi işleminden önce hasta geçmişi konusunda bilgi sahibi olmak, tüm gerekli çalışmaların mevcut ve eksiksiz olmasını sağlamak, Protokol tarafından sunulan tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Bunun yanı sıra kuruluşunuz içinde karşılaşılan tipik senaryolar için her bir Serbest Protokol'ün kapsamlı bir şekilde test edilerek beklendiği gibi çalıştıklarından emin olunması önerilir.

Çalışma Ekleri

Çalışma ekleri, kullanıcıların bir Kapsüllenen PDF belgesi DICOM dosyası oluşturup ekleyerek, PDF raporlarını ve diğer belgeleri hasta ile ilişkilendirmesine olanak verir. Çalışmaya yanlış belge (örn. farklı bir hastanın raporu) eklenirse hasta güvenliği ve/veya gizliliği açısından büyük bir risk söz konusudur. Workstation, PDF belgelerinin içeriğini doğrulamaz. Doğru raporun çalışmaya eklendiğinden emin olmak için, kullanıcının otomatik belge önizleme özelliğini kullanması önerilir.

Çalışma ekleri varsayılan olarak PACS sunucunuzda da otomatik olarak yayımlanır. Bir raporu yanlış çalışmaya eklemeniz halinde, çalışmayı Workstation'ın yerel deposundan silmeniz yeterli olmayacaktır. PACS yöneticinizin çalışmayı PACS içinde ve yayımlanmış olabileceği diğer sunucularda bulup bu eki çalışmadan silmesi gerekir. Siz de daha sonra bu çalışmayı Workstation'ın yerel deposundan (yerel olarak depolanıyorsa) silmeli ve eki rapora yeniden eklemelisiniz.

Geçmiş Çalışmalar

Bir çalışmayı görüntülemek üzere açtığınızda, aynı hasta için geçmiş çalışmalar otomatik olarak bulunur ve görüntüleyicide kullanıma sunulur. Bu özelliğin nasıl çalıştığı konusunda daha detaylı bilgi için geçmiş çalışmalar bölümüne bakın. Varsayılan sunucularınızdan birine ulaşılamaması durumunda, yazılım bazı geçmiş çalışmaların kullanılamayabileceği konusunda sizi uyarır ve sunucunuzda bir sonraki başarılı sorgulamaya kadar uyarmaya devam eder.

Genel olarak, her türlü teşhis ve tedavi işleminden önce hasta geçmişi konusunda bilgi sahibi olmak, tüm gerekli çalışmaların mevcut ve eksiksiz olmasını sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır.

 

ClearCanvas Workstation, Personal - User's Guide
© 2005-2015 Synaptive Medical