Navigation:  Magyar >

Biztonsági utasítások

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Fontos, hogy a ClearCanvas Workstation (továbbiakban "szoftver" vagy "Workstation") összes felhasználója, aki részt vesz bármilyen minőségben a kezelésekben vagy a diagnózisok felállításában, végigolvassa és megértse ezeket az utasításokat. Az itt felsorolt útmutatók és egyéb dokumentum elolvasásának elmulasztása a szoftver helytelen használatához vezethet, mely végső soron negatívan befolyásolhatja a beteg kezelését és gyógyulását.

Bármilyen kezelés vagy a diagnózis felállítása előtt a felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a mutatott adatok hitelesek és pontosak. Ha bármilyen kétség vetődik fel a mutatott értékek hitelességét illetően, a felhasználónak meg kell tennie a szükséges lépéseket a hibák elkerülése érdekében a folytatás előtt. Ez magában foglalhatja például a szoftver és a PACS által feltüntetett képek számának összevetését egy vizsgálattal kapcsolatban, vagy a kapcsolatfelvételt egy PACS rendszergazdával.

Hardware and Software

Győződjön meg róla, hogy követi a Telepítési utasításokat, és csak olyan rendszerre telepíti a szoftvert, mely megfelel a Minimális rendszerkövetelményeknek vagy meghaladja azokat. A megjelenítő eszközöknek, beleértve a nyomtatóknak, klinikai minőségűnek kell lennie valamint használat előtt tesztelésen kell átesniük. A tesztelést vagy bármilyen szükséges kalibrálási vagy karbantartási lépést rendszeres időközönként el kell végezni. A kijelzőn történő bármilyen módosítás azonnali újratesztelést von maga után.

Kivételek a diagnosztikai felhasználás alól

Ez a fejezet tárgyalja azon képtípusokat, melyeket bár a szoftver képes megjeleníteni, felhasználásuk nem ajánlatos diagnosztikai célokra.

Veszteségesen tömörített képek

A szoftver által megjelenített veszteségesen tömörített képeken sárga színű „VESZTESÉGES” felirat olvasható a tömörítés mértékével együtt. A képek veszteséges tömörítése általában az alábbi 2 okból adódik:

1.A modalitás veszteséges tömörített formátumot alkalmazott a kép készítésekor. Ebben az esetben a képek diagnosztikai felhasználása a modalitás tervezett felhasználása és az általa készített képek minőségétől függ.
2.A képek veszteségesen lettek tömörítve egy adattároló eszköz által, például PACS rendszer. Az ilyen képek diagnosztikai célból történő alkalmazása nem ajánlott, helyettük az eredeti képek használata javasolt. Ez magában foglalja azon képeket, amelyek eredetileg veszteségesen tömörített formában kerültek rögzítésre, majd egy adattároló eszköz újabb tömörítést alkalmazott rajtuk. Ez nyilvánvaló a szöveges feliraton, mivel több tömörítési arány van feltüntetve.

Mammográfia

Lásd "Felhasználási javaslatok" a Hatósági információk oldalon.

Modalitás kalibrálása

A Workstation képein végzett mérések teljes mértékben a berendezés modalitásának kalibrálásától függnek. Ha bármikor kérdés lép fel a berendezés modalitásának helyes kalibrálásával, hitelességével kapcsolatban, vagy nem vetették alá rendszeres minőség-ellenőrzési vizsgálatnak, akkor a berendezés által előállított képek nem alkalmasak diagnosztikai célokra.

Kézzel kalibrált képek

Azon képek használata, melyek eredeti képpont mérete meg lett változtatva, akár a szoftver által vagy egyéb módon, diagnosztikai célból nem ajánlott. A szoftver lehetőséget nyújt kézi kalibrálásra, mely egy későbbi szakaszban kerül tárgyalásra. Ez a művelet, még a képen található biztonsági pontok használatával is kockázatos. A feltűntetett értékek használata teljes mértékben a felhasználó felelőssége.

Bármely mérés vagy a releváns tartomány (ROI) eszköz által számolt érték (pl. Vonalzó, Ellipszis, Téglalap, Sokszög) a képpont méretet veszi alapul a számításaihoz, ezért a kézi kalibrálás alkalmazásával ezen értékek pontatlanok lehetnek. A feltűntetett értékek használata teljes mértékben a felhasználó felelőssége.

Nukleáris medicína/PET

Bár a szoftver képes PET-CT egybeolvasztott képek készítésére és megjelenítésére, valamint képes megmérni az SUV (Standardized Uptake Value) értékét, jelenleg nem tartalmaz néhány alapvető eszközt melyek gyakran használatosak elsődleges diagnózis felállításánál (pl. MIP/MinIP egybeolvasztás); azonban néhány berendezési modalitás tartalmazni fog MIP/MinIP képeket a vizsgálatokban. Ennél fogva a felhasználó döntésén múlik, hogy az elsődleges diagnózis felállítható-e vagy sem, a Workstation ben kínált eszközök által.

Kulcs képek

A szoftver képes „kulcs képeket” létrehozni, melyek később újból megtekinthetőek, a képeken elhelyezett mérésekkel és egyéb feltűntetett értékekkel együtt. Diagnózis felállításánál a kulcs képek használata nem ajánlott, helyettük az eredeti képek használata javasolt, melyekből a kulcsképek készültek. Bár a kulcs képek tartalmazhatnak a ROIk számára „beégetett” statisztikákat, ezek az értékek csak tájékoztató jellegűek, a diagnózis felállításánál az eredeti képen elvégzett mérések szükségesek.

DICOM nyomtatás

Mielőtt a DICOM nyomtatási szolgáltatást használja, győződjön meg róla, hogy elolvasta és teljesen megértette a dokumentációt ebben az útmutatóban.

A képek renderelése megegyezik a szoftverben használt megjelenítéssel (8 bit), valamint nem kerül sor további feldolgozásra a nyomtatóra küldés előtt sem. A képek minősége nem csak a ClearCanvas Workstation szoftvertől függ, hanem a nyomtató tulajdonságaitól valamint az adathordozótól, melyre a képek rögzítése történik. Az összes használatban lévő nyomtatónál megfelelő konfigurálást kell alkalmazni, valamint a képek minőségét alaposan ellenőrizni kell. Ellenkező esetben a nyomtatott képek nem alkalmasak diagnosztikai célokra.

A „Valódi méretű” nyomtatási lehetőség szintén a nyomtató képességeitől függ, ebből adódóan megfelelően támogatnia kell a „Kért képméret” DICOM attribútumot. A betegek kezelésének megkezdése előtt egy alapos pontosságmérés szükséges a „Valódi méretű” lehetőség használatával kapcsolatban. A mérések elvégzése után is erősen ajánlott a képméret feltűntetésének használata a „Valódi méretű” képek nyomtatásakor, valamint a felhasználóknak meg kell győződnie a kép valódi méretéről a nyomtatott skála megmérésével. A távolság a skála osztásjelei között pontosan 1 cm.

Képtár és visszaállítás

Ez a fejezet taglalja a szoftver azon részeit, melyek a képek tárolásáért és visszaállításáért felelnek. Bár ezeknek a funkcióknak rendeltetésszerűen kell működnie normál körülmények között, a képek hálózaton keresztüli átvitelénél, valamint a Workstation helyi adattárába történő mentése közben hibák keletkezhetnek. Minden diagnózis felállítása előtt, mely a képes vizsgálatok használatával történik, a felhasználóknak meg kell győződnie a felsorolt műveletek sikerességéről.

DICOM keresés/lekérés

Abban az esetben, ha egy Workstation vizsgálatokat küld egy másik DICOM eszköz számára (pl. automatikus továbbítás), a DICOM korlátaiból kifolyólag nem határozható meg, hogy a küldés során az összes kép átvitele sikeres volt e.

Fontos, hogy meggyőződjön az átvitel teljességéről a Tevékenység Figyelőben, ha kézzel kér le vizsgálatokat egy DICOM eszközről a Workstation helyi tárába. Tájékoztatási célból a program minden egyes vizsgálatlekéréshez kapcsolódóan jelzi a vizsgálatban található felvételek számát, és a sikeresen lekért darabszámokat is, valamint jelzi a teljes átvitel során esetlegesen fellépő problémákat is. Kérem ne feledje, hogy a Workstation által kalkulált felvételszám a távoli DICOM eszköztől függ, így ha a távoli eszköz esetében ez a szám pontatlanul van meghatározva, a lekérés során hibás viselkedés léphet fel.

A Workstation lehetőséget nyújt arra, hogy egy teljes vizsgálat lekérése helyett csupán az abban szereplő sorozatok egy részét kérje le. Az adatok hiányosságából kifolyólag ilyen esetekben azonban hibás diagnosztizálás is bekövetkezhet, ezért kérem mindig fokozott figyelemmel kezelje a csak részben lekért vizsgálatokat. Ha kétségei vannak a lekért sorozatokkal kapcsolatban, feltétlenül kérje le a hiányzó sorozatokat a diagnosztizálás megkezdése előtt.

A felhasználónak minden esetben meg kell győződnie a diagnosztizálás megkezdése előtt, hogy a vizsgálatban szereplő felvételek lekérése és importálása hiánytalan és sikeres. Az importálási és lekérési folyamatok befejezése előtt megnyitott felvételeket a program nem frissíti automatikusan.

DICOM küldés

Egy távoli eszközre történő vizsgálatküldéskor fontos, hogy meggyőződjön a küldés sikerességéről, mivel a fogadó eszköz a DICOM korlátaiból kifolyólag nem tudja ezt ellenőrizni.

A távoli eszközökre történő sorozatok és vizsgálatok küldése visszavonható a Tevékenység Figyelőben. Ilyen esetekben fontos, hogy a későbbiekben megismételje a folyamatot, vagy a távoli eszközön törölje a részben megérkezett felvételeket. A részlegesen tárolt vizsgálatok hibás diagnosztizáláshoz vezethetnek

A program lehetőséget biztosít egy teljes vizsgálat küldése helyett a vizsgálatban szereplő sorozatok egy részének küldésére is. Fontos, hogy ilyen esetekben fokozott figyelemmel jelölje ki azokat a sorozatokat, melyeket a távoli eszközre szeretne küldeni. Ha bizonytalan abban, hogy a sorozatok egy része a megfelelő választás, javasolt, hogy a teljes vizsgálatot jelölje ki a küldésre.

Képek importálása

A helyi tárba történő importáláskor mindig győződjön meg az importálás sikerességéről a Tevékenység Figyelőben.

Sorozatok törlése

A Workstation lehetőséget nyújt, hogy egy teljes vizsgálat törlése helyett csupán a vizsgálatban található sorozatok egy részét törölje. A sorozatok egy részének törlését fokozott figyelemmel hajtsa végre, mert a hiányos vizsgálat hibás diagnosztizáláshoz vezethet. A több eszközt tartalmazó DICOM rendszer esetében a Workstation tárából törölt vizsgálat nem feltétlenül jelentik a vizsgálat végleges megsemmisülését. Bizonyos esetekben a Workstation automatikusan továbbíthatja az újonnan keletkezett kulcs képeket és PDF csatolmányokat egy távoli eszközre, a vizsgálat központi szinkronizálásának érdekében.

Automatikus vizsgálattörlés

A Workstation tetszés szerint konfigurálható úgy, hogy megadott tárolási idő elteltével automatikusan töröljön vizsgálatokat a lemez telítettségének redukálása érdekében. A szabályrendszer segítségével széleskörűen szabályozhatóak azok a paraméterek, melyeket a rendszer megvizsgál a vizsgálatok törlésekor.  A szabályrendszer konfigurációját követően feltétlenül szükséges, hogy az újonnan beillesztett szabályokat tesztelje.

Lemezhasználat

A Workstation a felhasználható lemezterület meghaladását követően nem fogad el lekért és importált vizsgálatokat. Ha a lemezterület egy vizsgálat importálása vagy lekérése közben telítődik meg, a Tevékenység Figyelőbejegyzése sikertelen állapotot jelez és a helyi tárban csak a részlegesen letöltődött vizsgálat lesz elérhető. A lemezhasználat redukálását követően a vizsgálatok lekérése vagy importálása újraindítható. Kérem, ne feledje, hogy az automatizált műveletek (pl. automatikus továbbítás) nem indítható újra a Workstation használatával. Az újraindításuk a távoli eszköz segítségével lehetséges.

Helyi tár újraindexelése

Kérem, minden esetben győződjön meg a helyi tár újraindexelésének sikerességéről a Tevékenység Figyelőben. Annak ellenére, hogy az újraindexelés során képes a program funkcióit problémamentesen használni, javasolt, hogy diagnosztikai döntéseket ne hozzon az újraindexelés befejeztéig. Az újraindexelést megelőzően megnyitott vizsgálatokat a program nem frissíti automatikusan az újraindexelés során. Az naprakész vizsgálatok megtekintéséhez kattintson a Vizsgálataim fülre az újraindexelést követően.

Képmegtekintő funkciók

Ez a rész tartalmazza a szoftver speciális funkcióival kapcsolatos beállításokat, melyek a biztonságos használat érdekében külön magyarázatra szorulnak. A program használatának megkezdése előtt javasolt, hogy a felhasználó az itt szereplő összes leírást elolvassa és megértse a későbbi hibás használat kiküszöbölése érdekében.

Mammográfia

A mammográfiai képek megjelenítése automatikusan normalizált tükrözések és forgatások által, figyelembe véve a lateralitást valamint a beteg tájolását, függetlenül a képpont adatok tárolásától.

A funkciók ellenére is, elengedhetetlen, a szabványosított és egységes fizikai vezetővonalak használata a protokollok részeként, a képek helyes pozícionálása érdekében. Az ACR követelmények a vezetővonalak tekintetében kimondják, hogy a vezetővonal a beteg hónaljához közeli részen legyen elhelyezve, ami a kép tetejét jelenti a korábbiakban leírt normalizált nézetek esetében. Ettől eltérő pozíció alkalmazása akkor indokolt, ha a vezetővonalak fedésbe kerülnek a képen található fedőszöveggel vagy magával a készített felvétellel. Ez a hibákat okozhat a lateralitásban és/vagy a képen található beteggel kapcsolatos információkban.

Kép kalibráció

A fejlécben tárolt képpont információk a Workstation által kerülnek felhasználásra a ROI mérések és „valódi méretű” nyomtatások során. A keresztmetszeti modalitásokban (pl. CT, MR, PT, stb.) ezek az értékek felelősek a tényleges anatómiai méretekért. A vetületi modalitásokban (pl. CR, DX, MG stb.) ezek az értékek, vagy a detektor összetevőinek fizikai méretéért (pl. érzékelő síkja), vagy néhány korrekciót követően az anatómiai méretekért felelősek. Ebből adódóan, ha ilyen típusú képeknél végzünk méréseket, szükségszerű a fedőszöveg vizsgálata, hogy megállapítsuk a modalitás által mely kalibrációs eljárás volt (ha volt egyáltalán bármilyen) alkalmazva. Valamint mérlegelni kell, ha a kalibrálási metódus nem ismert.

Ha a képpont mérete nem került meghatározásra a modalitás által, a Mérési kalibráció funkció használható a képpont méretének kézzel történő meghatározásához. Amint ez meghatározásra kerül, a felhasználó képes további méréseket elvégezni a képen. Az így meghatározott értékek képpont helyett fizikai egységekben (cm) kerülnek feltűntetésre. Fontos megjegyezni, hogy:

A kalibrálást minden egyes képnél meg kell tenni, egyező sorozatban/kollekcióban található képek esetében is. A kalibráció nem lesz más képnél alkalmazva, mivel a szoftver nem lehet biztos benne, hogy a képpont méretek azonosak.
Egy kalibrált kép esetében a kalibrált értékek feltűntetésre kerülnek mindenhol ahol a kép is, de csupán a munkamenet folyamán. A kalibrálás csak ideiglenes funkció, a háttérben lévő DICOM képek nem kerülnek módosításra.

Tömbösített MPR

A tömbösített MPR felvételek, az al-kötetekben szereplő képek kinyerésével és azok 2 dimenziós kivetítésével (maximum, minimum vagy átlagos intenzitással) vannak létrehozva. Az al-kötetek intrepolált intenzitási értékeket tartalmaznak, ebből adódóan nem biztos, hogy pontosan tükrözik az eredeti felvételek (abszólút maximum, minimum vagy átlagos) intenzitási adatait. A képeken szereplő statisztikai adatok a vetített képpontok értékeiből számolódnak. Ebből adódóan ezeknek a képeknek diagnosztikai felhasználása nem javasolt! Csupán értelmezést könnyítő vizuális iránymutatásul szolgálnak.

PT/CT egybeolvasztás

A képek egybeolvasztása elsőként a PT sorozatokból képzett kötet létrehozásával kezdődik majd a beteg CT felvételeivel egyező helyen (ott ahol a PT kép takarni fog) történő újraszeletelése által történik. A szoftver semmilyen képbejegyzést nem hoz létre a képek egybeolvasztása érdekében. Helyette teljes mértékben a képek fejlécében található információkra hagyatkozik, tekintettel a helyzetre és tájolásra. Ebből adódóan nagyon fontos a modalitás helyes kalibrálása.

A Kép egybeolvasztás részben taglaltak szerint, néha a PT és CT képek azt mutatják, hogy a képek különböző viszonyítási kerettel rendelkeznek, általában azért, mert különböző eszközök által kerültek rögzítésre. A szoftver ennek ellenére egybeolvasztja ezeket a képeket, de egy sárga jelzést alkalmaz a szöveges fedésnél, feltűntetve, hogy a 2 viszonyítási keret nem egyezik. A felvételt készítő eszköz beállításáért és karbantartásáért felelős személyen múlik, hogy a rögzített képek helyesen kerülnek-e megjelenítésre. Helytelen kalibrálás esetén a képek helytelenül jelennek meg a Workstationben.

Standardizált Felvételi Hányados (SUV)

Az SUV megmutatja, hogy egy meghatározott területen az aktivitás hányszorosa a feltételezett egyenletes szöveti eloszlás mértékének, PET vagy PET-CT képek esetében. Az SUV pontossága sok tényezőtől függ, legtöbb esetben a  ClearCanvas Workstation keretein kívüli tényezőktől. Néhány tényező ezek közül: képzaj/háttér tevékenység, csillapítás korrekciós és betegmozgási tényezők, beteg mérete, időzítések pontossága. A ClearCanvas Workstation egy egyszerű, de széles körben elfogadott eljárást használ az SUV kiszámolásánál; azonban mielőtt az SUV funkciót diagnosztikai vagy kezelési célokra használná, folytasson független értékelést a ClearCanvas Workstation SUV használatával kapcsolatban, minden egyes elérhető PET készülék segítségévvel.

Szintén figyelni kell arra, hogy a SUV mérések eredményei egy PET-CT egyesített kép esetében némileg különbözhetnek az eredeti PET képeken végzett azonos mérés eredményeitől. Ez azért fordulhat elő, mert a PET réteg az egyesített kép előállításához, elképzelhető, hogy egy vagy több eredeti PET kép közelítéséből jött létre. A különbség alig észrevehető, de amennyiben kétsége támad, hogy melyik értékek a helyesek, mindig tekintse az eredeti PET képeken végzett mérések eredményét helyesnek.

Akasztási protokollok

Az akasztási protokollok automatikusan választanak kollekciót a kiválasztott vizsgálat valamint a beteg korábbi vizsgálatainak megjelenítésére. Fontos, hogy a protokoll csak azon vizsgálatokat veszi figyelembe melyek a választott vizsgálattal egyező napon vagy az azt megelőző időszakban készültek. Ennek oka, hogy a vizsgálatok összeillesztése idő alapú, és a jövőbeli vizsgálatok nehezen követhetők és egyeztethetők össze a tipikus radiológia munkafolyamatokkal. Ebből adódóan fontos, hogy a helyes vizsgálat legyen megnyitva, mely rendszerint a legutóbbi (vagy jelenlegi) vizsgálat.

Mivel az akasztási protokollok egyszerű szűrőkön alapulnak, lehetséges, hogy egy érvényes korábbi vizsgálat, kép vagy sorozat nem lesz kiválasztva a protokoll által, mert a vizsgálatban található adatok nem felelnek meg a beállított szűrőnek. Hasonlóképpen, szintén lehetséges a szűrők miatt egy régebbi vizsgálat kiválasztása annak ellenére, hogy azóta egy új is rendelkezésre áll. Ez leginkább akkor történik, ha a DICOM fejlécekben nincsenek összefüggések a hasonló vizsgálatokkal kapcsolatban.

Végezetül, mivel az akasztási protokollok sosem helyettesíthetik az emberi döntéshozatalt, a felhasználó felelőssége a betegkórtörténet követése, valamint a felhasználó felelőssége, hogy megbizonyosodjon, a szükséges vizsgálat teljességéről. Szintén a felhasználó felelőssége a protokoll által megjelenítettek elemek teljességének és hitelességének ellenőrzése bármilyen kezelés megkezdése vagy diagnózis felállítása előtt. Erősen ajánlott minden akasztási protokoll tesztelése az Ön intézményére jellemző tipikus környezetben.

Vizsgálati csatolmányok

A Vizsgálati csatolmányok lehetővé teszik a felhasználó számára PDF jelentések és más dokumentációk csatolását egy vizsgálathoz, létrehozva egy nem módosítható PDF DICOM fájlt. Magasabb a kockázat a betegek bizalmas információinak helytelen kezelésével kapcsolatban, ha téves dokumentum kerül csatolásra (pl. más beteg jelentése). A Workstation nem ellenőrzi le a PDF dokumentum tartalmát, így erősen ajánlott a felhasználó számára az előnézeti funkció használata a helyes jelentés csatolásának bizonyossága érdekében.

Alapértelmezettként a vizsgálati csatolmányok is megjelenítésre kerülnek a PACS kiszolgáló által. Ha esetlegesen egy jelentés rossz vizsgálathoz lett csatolva, egyszerűen nem törölhető a vizsgálat a Workstation helyi adattárából. Az Ön PACS rendszergazdájának meg kell keresnie a kérdéses vizsgálatot a PACS rendszeren valamint minden egyéb kiszolgálón ahol a vizsgálat esetlegesen mentve lett, majd a csatolmányt el kell távolítania. Ezt követően Önnek törölnie kell a vizsgálatot a Workstation helyi adattárából (ha helyben mentésre került), majd újracsatolni a helyes jelentést.

Előző vizsgálatok

Egy vizsgálat megnyitásakor a beteg korábbi vizsgálatai automatikusan elérhetőek lesznek a megjelenítőben. Tekintse meg a korábbi vizsgálatokat a funkció további részleteiért. Ha valamilyen okból kifolyólag egy alapértelmezett kiszolgáló nem érhető el, a szoftver jelezni fogja, ha néhány korábbi vizsgálat esetlegesen elérhetetlen, de nem fog további jelzést adni a kiszolgáló következő sikeres lekérdezéséig.

Általánosságban a felhasználó felelőssége a beteg kórtörténetének követése. Szintén a felhasználó felelőssége, hogy megbizonyosodjon, a szükséges vizsgálat teljességéről és elérhetőségéről a diagnózis felállítása vagy egyéb kezelések megkezdése előtt.

 

ClearCanvas Workstation, Personal - User's Guide
© 2005-2015 Synaptive Medical